Förskola och fritidshem - ansökan

LÄS MER

Ansökan ska lämnas in sex månader innan platsen behövs. Det är du som vårdnadshavare som anmäler barnets behov av plats och det är möjligt att önska vilken kommunal förskola du vill att barnet ska gå på.

Båda vårdnadshavarna ska skriva under anmälan. Om du vill ansöka om plats på en fristående förskola (i Vadstena finns det tre föräldrakooperativ) så vänder du dig direkt till den förskolan. Du har rätt att stå i kö både till en kommunal förskola och en enskild förskola. Notera att Vadstena kommun inte erbjuder pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare).

Enligt lag ska kommunen erbjuda en förskoleplats inom fyra månader från det att anmälan har kommit in. Ibland kan det gå på kortare tid.

Om det finns speciella omständigheter kan kommunen göra en bedömning av om det finns möjlighet att ge förtur. Kontakta kultur- och utbildningsförvaltningen för att diskutera frågan.

Om ditt barn har någon form av speciellt behov måste du kontakta kultur- och utbildningsförvaltningen så att ni tillsammans kan planera en bra vistelsetid på förskolan.

När ditt barn placeras på en förskola får du ett erbjudande per telefon. Du får sedan ett brev hemskickat där du bekräftar att du accepterar platsen. I samband med detta får du också fylla i en inkomstanmälan. Det är viktigt att de timmar du har angett på ansökan överensstämmer med det behov du har vid placeringen. Tillsynsbehovet är barnets genomsnittliga vistelsetid per vecka (din arbetstid inklusive restid). Om behovet förändras under handläggningstiden måste detta meddelas för att dina önskemål lättare ska kunna tillgodoses

När du klickar på "Hämta blankett" kan du välja att skriva ut en tom blankett och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Kultur- & utbildningsförvaltningen
592 80  Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Lena Karlsson
lena.karlsson@vadstena.se
0143-150 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kulturochutbildningsnamnden@vadstena.se