Förskola och fritidshem - uppsägning

LÄS MER

Uppsägningstiden är två månader och avgift kommer att tas ut från uppsägningsdatumet. Vid övergång till fritidshem när barnet börjar i förskoleklass behöver ingen uppsägning göras.

När du klickar på "Hämta blankett" kan du välja att skriva ut en tom blankett och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Kultur- & utbildningsförvaltningen
592 80  Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Bo Gäfvert
bo.gafvert@vadstena.se
0143-150 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kulturochutbildningsnamnden@vadstena.se