Ändring av vistelsetid inom förskolan

LÄS MER

Behöver du minska eller öka ditt barns timmar på förskolan på grund av förändrade tider för studier eller förvärvsarbete så ska detta meddelas förskolan i god tid. Tillfälliga ändringar av tiden kan göras i SchoolSoft, men samråd gärna med personalen.

När du klickar på "Hämta blankett" öppnas en tom blankett som du får skriva ut och fylla i för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Kultur- & utbildningsförvaltningen
592 80  Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Lena karlsson
lena.karlsson@vadstena.se
0143-150 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kulturochutbildningsnamnden@vadstena.se