Skolgång för elev som är folkbokförd i annan kommun - ansökan

LÄS MER

Du har enligt skollagen rätt att ansöka om att få gå i en skola i Vadstena kommun även om du bor i en annan kommun. Det är mottagande kommun (Vadstena kommun) som avgör om man har möjlighet att ta emot dig, men det är hemkommunen som står för kostnaden. Hemkommunen är inte skyldig att stå för kostnaden för resor till och från en skola i en annan kommun.

När du klickar på "Hämta blankett" öppnas en tom blankett som du får skriva ut och fylla i för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Kultur- & utbildningsförvaltningen
592 80  Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Bo Gäfvert
bo.gafvert@vadstena.se
0143-150 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kulturochutbildningsnamnden@vadstena.se