In- och utflyttningsanmälan

LÄS MER

Om du ska flytta till Vadstena kommun och har barn som ska gå i grundskola i Vadstena kommun ska du göra en inflyttningsanmälan. Det gäller också om du ska flytta ifrån Vadstena kommun och har barn som slutar i våra skolverksamheter. Mottagande och avlämnande skola sköter sedan den formella överflyttningen.

När du klickar på "Hämta blankett" öppnas en tom blankett som du får skriva ut och fylla i för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Kultur- & utbildningsförvaltningen
592 80  Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Bo Gäfvert
bo.gafvert@vadstena.se
0143-150 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kulturochutbildningsnamnden@vadstena.se