Inackorderingsbidrag - ansökan

LÄS MER

Du som studerar på annan ort och har lång resväg har möjlighet att ansökan om inackorderingsbidrag från Vadstena kommun.

Följande gäller:

  • Du ska studera på en kommunal gymnasieskola
  • Dina resor till och från gymnasieskolan ska vara minst en timme och en kvart (enkelresa).
  • Du kan inte både få ett resekort och samtidigt få inackorderingsbidrag.
  • Bidraget täcker i regel inte hela den boendekostnad/internatkostnad som du får på studieorten.
  • För den som studerar på en gymnasiefriskola gäller att man ansöker om studietillägg hos Centrala Studiestödnämnden CSN.

När du klickar på "Hämta blankett" kan du välja att skriva ut en tom blankett och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Kultur- & utbildningsförvaltningen
592 80  Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Bo Gäfvert
bo.gafvert@vadstena.se
0143-150 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kulturochutbildningsnamnden@vadstena.se