Övergång från förskola till fritidshem - anmälan

LÄS MER

För att underlätta övergången från förskola till fritidshem har vi tagit fram en förenklad blankett. Fyll i den och skicka in till oss så ordnar vi övergången. Tänk på att om du inte önskar fritids till ditt barn så måste du avanmäla förskolan.

När du klickar på "Hämta blankett" öppnas en tom blankett som du får skriva ut och fylla i för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Kultur- & utbildningsförvaltningen
592 80  Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Bo Gäfvert
bo.gafvert@vadstena.se
0143-150 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kulturochutbildningsnamnden@vadstena.se