Anslutningsresor för gymnasieelever- ansökan

LÄS MER

För dig som är gymnasieelev, och har mer än sex kilometer till skolan, gäller att du i regel måste åka med den allmänna kollektivtrafiken till din skola. I princip gäller det alla gymnasieelever i Vadstena kommun. Kommunen har ingen skyldighet att anordna med några resor men  kommunen står för kostnaden för det resekort som du får från din gymnasieskola.

Om du bor på landsbygden måste du på egen hand ta dig fram till en hållplats. Du har då rätt till ekonomisk ersättning. Ersättningen betalas ut även om du samåker med en kompis. Ni tjänar alltså på att samåka!

Rätten till skolskjuts gäller endast eleverna i grundskolan, men du får som gymnasieelev gärna åka med på skolskjutsarna om tiden passar och om det finns plats.

Det spelar ingen roll hur du åker. Du får naturligtvis även bidraget om du åker moped, e-traktor eller cykel.

När du klickar på "Hämta blankett" öppnas en tom blankett som du får skriva ut och fylla i för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Kultur- & utbildningsförvaltningen
592 80  Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Bo Gäfvert
bo.gafvert@vadstena.se
0143-150 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kulturochutbildningsnamnden@vadstena.se