Anslutningsresor för gymnasieelever- ansökan

LÄS MER

För dig som är gymnasieelev, och har mer än sex kilometer till skolan, gäller att du i regel måste åka med den allmänna kollektivtrafiken. Kommunen har ingen skyldighet att ordna med några resor men Vadstena kommun står för kostnaden genom att du som elev får ett resekort hos Östgötatrafiken.

Rätten till skolskjuts gäller eleverna i grundskolan, men du får som gymnasieelev gärna åka med om tiden passar och om det finns plats.

Om det inte finns någon hållplats för den allmänna kollektivtrafiken i närheten av där du bor kan du ansöka om ett bidrag till anslutningsresor för resor på egen hand. Det betyder till exempel att dina föräldrar får ett bidrag att skjutsa fram till en hållplats. Vi betalar även ut bidraget om ni är några stycken som samåker till och från en hållplats. Du får naturligtvis även bidraget om du åker moped, e-traktor eller cykel.

När du klickar på "Hämta blankett" öppnas en tom blankett som du får skriva ut och fylla i för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Kultur- & utbildningsförvaltningen
592 80  Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Bo Gäfvert
bo.gafvert@vadstena.se
0143-150 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kulturochutbildningsnamnden@vadstena.se