Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd

LÄS MER

För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid:

  • Rivning av huvudbyggnad utanför planlagt område.
  • Nyinstallation eller väsentlig ändring av vatten och avlopp i en byggnad eller tomt. Även vid installation av eldstad, rökkanal, hiss och ventilation i byggnader samt uppförande av ett vindkraftverk.
  • En ändring av byggnad som påverkar brandskyddet eller bärande konstruktioner, ex vid ändrad planlösning.
  • Underhåll av byggnader med särskilt bevarandevärde.
  • De så kallade "Attefallshusen".

Mer information om bygglovprocessen

Klicka på "Hämta blankett" för att öppna blanketten. Skriv sedan ut den och fyll i den för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
592 80 Vadstena

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten