Beställning av lägeskontroll

LÄS MER

En lägeskontroll innebär en inmätning av ett färdigbyggt hus för att kontrollera att det hamnade där det skulle enligt bygglovet.

Vadstena kommun kräver lägeskontroll på alla byggnationer som är större än 15 kvadratmeter, det vill säga alla byggnader som idag är bygglovspliktiga, såväl nybyggnationer som tillbyggnationer. (Atterfalls tillbyggnad på 15 kvm är anmälningspliktig och lägeskontroll krävs efter att tillbyggnaden är uppförd.) Om byggherren inte utför lägeskontroll när byggnaden är färdigställd får han inget slutbesked och han får då inte heller ta den nya byggnaden i bruk.

Kostnad

Vi har en bestämd taxa för lägeskontroller, vilket gör att du i förväg kan få reda på vad det kommer att kosta.

Prisexempel lägeskontroll:
Nybyggnad (huvudbyggnad), 4 punkter, byggnadsarea 50-199 kvm = 2880 kr
Nybyggnad (komplementbyggnad), 4 punkter, byggnadsarea 50-199 kvm = 1772 kr
Tillbyggnad, 4 punkter, byggnadsarea 15 kvm = 1772 kr

När du klickar på "Hämta blankett" kan du välja att skriva ut en tom blankett och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
592 80 Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Frida Rosén
frida.rosen@vadstena.se
0143-150 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@vadstena.se