Ansökan om att låta annan få utföra rengöring av eldstad och rökkanaler på egen fastighet

LÄS MER

Kommunen är, i brandförebyggande syfte, ansvarig för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs.

Tidigare innebar begreppet sotning att rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Nu är det två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll. Det går att ansöka om att få sota själv eller att lämna arbetet till någon annan än den kommunen utsett. Det prövas om du är lämplig och när du blivit godkänd ska arbetet göras på ett säkert sätt. Det är bara själva sotningen du kan göra själv, inte brandskyddskontrollen.

När du klickar på "Hämta blankett" öppnas en tom blankett som du får skriva ut och fylla i för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
592 80 Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Frida Rosén
frida.rosen@vadstena.se
0143-150 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@vadstena.se