Tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap - ansökan

LÄS MER

Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får bara ske om tillstånd har givits enligt alkohollagen. Det gäller varje form av servering mot ersättning.

För en snabbare, enklare och effektivare hantering av ansökningar kan du använda våra e-tjänster. Om du hellre önskar kan du använda dig av blanketter som du kan skriva ut och fylla i för hand.

Vadstena kommun samverkar med alkohol- och tobaksenheten i Motala kommun, vilka handlägger ansökningar om serveringstillstånd. De har hand om ansökningar från Motala, Boxholm, Finspång, Mjölby, Vadstena och Ödeshög och e-tjänsterna kan användas oavsett i vilken av dessa kommuner du har din verksamhet.

Ansökan

Handläggning av din ansökan påbörjas först när alla handlingar inkommit och att du har betalt prövningsavgiften. Kvitto på betalning ska bifogas ansökan.

Handläggningstiden för:

  • tillfälliga tillstånd till allmänheten är sex veckor
  • tillstånd för servering för slutet sällskap är tre veckor
  • permanenta tillstånd är tre månader.

Prövningsavgifter

Sökanden betalar en prövningsavgift till Bg 5720-2277. Inbetalningen ska märkas med namn på den sökande: "Prövningsavgift från Namn".

  • Nyansökan 8 000 kr
  • Utvidgat tillstånd 5 000 kr
  • Utökade serveringstider 2 000 kr
  • Tillfälligt tillstånd/allmänheten 3 000 kr
  • Tillfälligt tillstånd/slutna sällskap 1 000 kr
  • Tillfälliga utökningar av befintligt tillstånd 1 000 kr

Kunskapsprov

Enligt alkohollagen ska du som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning göra ett kunskapsprov. Provet är samma för hela landet. I Vadstena kan du göra provet i samband med din ansökan om serveringstillstånd eller i samband med att en ansökan/anmälan om förändring av aktuellt tillstånd. Tid för kunskapsprovet bokas hos alkoholhandläggaren och då får du även information om tid och plats för provet.

Offentlighet och sekretess

Ansökan om serveringstillstånd och beslutet är offentliga handlingar. Även registret över restauranger med serveringstillstånd är offentligt. Övriga handlingar och uppgifter (finansiering, brottsregistret mm) omfattas av sekretess jml 9 kap 24 § sekretesslagen.

Kontakt

Om du använder pappersblanketten för ansökan om serveringstillstånd skickar du den för registrering till Vadstena kommun. Därefter skickas den vidare till alkohol- och tobaksenheten i Motala kommun av oss. Välkommen att kontakta alkoholsamverkan i Motala om du har frågor. De som handlägger ärenden är bland annat Mirko Tolic 0141-22 24 40 och Hans Liljedahl 0141-22 53 45.

Mer information finns att läsa på Motala kommuns hemsida.

När du klickar på "Hämta blankett" öppnas en tom blankett som du får skriva ut och fylla i för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Socialförvaltningen
592 80 Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Malin Fyhr
malin.fyhr@vadstena.se
0143-150 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@vadstena.se