Serveringsansvariga personer - anmälan

LÄS MER

Välkommen att kontakta alkoholsamverkan i Motala om du har frågor, Mirko Tolic 0141-22 24 40 eller Hans Liljedahl 0141-22 53 45.

När du klickar på "Hämta blankett" kan du välja att skriva ut en tom blankett och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Socialförvaltningen
592 80 Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Malin Fyhr
malin.fyhr@vadstena.se
0143-150 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@vadstena.se