Försäljning och servering av folköl - anmälan

LÄS MER

Alkohollagen styr hur försäljning av öl och folköl får gå till. Syftet med reglerna är att begränsa den skadliga alkoholkonsumtionen.

För servering och försäljning av öl krävs inte något tillstånd, men vissa krav måste vara uppfyllda:

  • Lokalen måste vara godkänd för som livsmedelslokal
  • Försäljning av matvaror/servering av mat måste ske i samband med försäljning av öl
  • Anmälan om försäljning av öl ska göras till kommunen senast när verksamheten startar 
  • En plan för egen tillsyn av försäljningen/serveringen ska redovisas till kommunen
  • Personalen har ett personligt straffansvar om öl säljs till personer under 18 år

Kommunen tar ut en avgift motsvarande 1 000 kr för tillsyn av verksamhet som bedriver anmälningspliktig servering av eller försäljning av öl.

När du klickar på "Hämta blankett" kan du välja att skriva ut en tom blankett och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Socialförvaltningen
592 80 Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Malin Fyhr
malin.fyhr@vadstena.se
0143-150 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@vadstena.se