Försäljning av tobaksvaror - anmälan

LÄS MER

Försäljning av tobaksvaror till konsument ska anmälas till den kommun där försäljningen sker. Anmälan måste göras innan försäljning påbörjas. Kommunen tar ut en avgift motsvarande 600 kr för tillsyn av verksamhet som bedriver försäljning av tobaksvaror.

När du klickar på "Hämta blankett" kan du välja att skriva ut en tom blankett och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Socialförvaltningen
592 80 Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Malin Fyhr
malin.fyhr@vadstena.se
0143-150 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@vadstena.se