Bostadsanpassningabidrag - ansökan

LÄS MER

Om du behöver hjälp med anpassning hemma för att kunna bo kvar hemma kan du ansöka om bidrag för bostadsanpassning.

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad så att du kan bo kvar hemma. Bidraget ska gå till sådant som underlättar ditt dagliga liv i hemmet. Att förflytta dig i hemmet, sova, sköta din hygien, laga mat och äta samt ta dig in i och ut ur bostaden. Du kan till exempel få bidrag för att ta bort trösklar, anpassa badrummet, installera en spisvakt, förbättra belysningen eller skaffa en rullstolsramp.

När du klickar på "Hämta blankett" öppnas en tom blankett som du får skriva ut och fylla i för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Socialförvaltningen
592 80 Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Malin Fyhr
malin.fyhr@vadstena.se
010-234 70 40

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@vadstena.se