Ansökan om förskola för barn som är folkbokförd i annan kommun

LÄS MER

Om det finns särskilda skäl kan du ansöka om att ditt barn kan få en plats i förskolan i Vadstena även om barnet är folkbokfört i annan kommun. Prövning sker.

Frågor om e-tjänsten

Lena Karlsson
lena.karlsson@vadstena.se
0143-150 00

Personuppgiftsansvarig

Bo Gäfvert
bo.gafvert@vadstena.se