Anmälan om mottagande/avlämnande av elev i fristående grundskola

LÄS MER

En huvudman till en fristående grundskolan (F-9) ska till hemkommunen meddela att en elev fullgör sin skolplikt på dennes skolenhet. Anmälan görs med fördel på Vadstena kommuns underlag.

Underlaget skickas till Servicecenter.

Frågor om e-tjänsten

Bo Gäfvert
bo.gafvert@vadstena.se
0143 150 22

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden