Omsorg på annan tid

LÄS MER

Vadstena kommun erbjuder omsorg för barn upp till och med tolv år under tid då förskola och fritidshem inte är öppna. Verksamheten erbjuds under kvällar, nätter och helger alla årets dagar.

Ansökan beviljas om båda föräldrarnas arbetstider sammanfaller, om vistelsetiden är regelbunden och om det inte går att ordna tillsyn på annat sätt. Detsamma gäller om du är är ensamstående eller har enskild vårdnad. Vid ansökan ska ett så exakt arbetsschema som möjligt redovisas och var arbetsplatsen är belägen.

Verksamheten ska erbjudas senast fyra månader efter ansökan och beslut ska tas inom två veckor.

Ange så exakta uppgifter som möjligt vid ansökan. 

Om ansökan godkänns upprättas ett kontrakt. 

Önskade vistelsetider ska anmälas senast två veckor i förväg.

Frågor om e-tjänsten

Camilla Mellberg
camilla.mellberg@vadstena.se
Direkt 010 - 234 70 36

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kulturochutbildning@vadstena.se