Omsorg på annan tid - ansökan

LÄS MER

Vadstena kommun erbjuder omsorg för barn upp till och med tolv år under tid då förskola och fritidshem inte är öppna. Verksamheten erbjuds under kvällar, nätter och helger alla årets dagar.

Ansökan beviljas om båda föräldrarnas arbetstider sammanfaller, och om det inte går att ordna tillsyn på annat sätt. Detsamma gäller om du är är ensamstående eller har enskild vårdnad. Vid ansökan ska ett arbetsgivarintyg (eller annat intyg) redovisas.

Verksamheten ska erbjudas senast fyra månader efter ansökan och beslut ska tas inom två veckor.

Ange så exakta uppgifter som möjligt vid ansökan. 

Om ansökan godkänns upprättas ett kontrakt. 

Önskade vistelsetider ska anmälas senast två veckor i förväg.

Frågor om e-tjänsten

Lena Karlsson
lena.karlsson@vadstena.se
0143 150 33

Personuppgiftsansvarig

Bo Gäfvert
bo.gafvert@vadstena.se