Anmälan om kontrollansvarig

LÄS MER

En kontrollansvarig (KA) arbetar på uppdrag av en byggherre. KA ska upprätta en kontrollplan och sedan ska byggherren låta utföra kontrollerna.

Kontrollansvarigs uppgifter:

  • Se till att kontrollplanen och bestämmelser och villkor följs
  • Informera byggherren om avvikelser och vid behov även informera kommunen
  • Delta i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller, och vid byggnadsnämndens platsbesök samt dokumentera sina besök och iakttagelser
  • Skriva ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked

Kontrollansvarig behövs inte för:

  • Åtgärder som inte behöver bygglov eller anmälan
  • Små ändringar av en- eller tvåbostadshus om byggnadsnämnden inte beslutar annat

Mer information om bygglovprocessen

Klickar på "Hämta blankett" för att öppna blanketten. Skriv sedan ut den och fyll i den för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
592 80 Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Frida Rosén
frida.rosen@vadstena.se
010-234 70 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@vadstena.se