Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Barn och utbildning (16)

  • Anmälan från enskild huvudman att ta emot elev

   När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en skolenhet hos en enskild huvudman ska hemkommunen snarast underrättas om detta.

  • Ansökan om fullgörande av skolplikt på annat sätt

   Ansökan om fullgörande av skolplikt på annat sätt

  • Extra skolår, ansökan från vårdnadshavare

   Om en elev inte har uppnått målen i grundskolan kan en ansökan om extra läsår göras.

  • Fritidshem - e-tjänst

   I e-tjänsten kan du
   - Ansöka om fritidshem
   - Digitalt underteckna avtal 
   - Lämna in aktuell inkomstuppgift
   - Säga upp fritidsplats (60 dagar före sista vistelsedagen)
    

  • Fritidshem - PDF

   Om du inte har tillgång till e-tjänst kan du på denna pappersblankett hantera ärenden för fritidshemsplats.

  • Förskola - e-tjänst

   I e-tjänsten kan du
   - Ansöka om förskoleplats
   - Digitalt underteckna avtal 
   - Lämna in aktuell inkomstuppgift
   - Säga upp förskoleplats (60 dagar före sista vistelsedagen)

    

  • Förskola - PDF

   Om du inte har tillgång till e-tjänst kan du på denna pappersblankett hantera dina ärenden.

  • Förskoleklass och grundskola

   Blanketten går att fylla i på dator eller för hand. Du använder blanketten om du vill anmäla inflyttning,  utflyttning eller om eleven är folkbokförd i annan kommun men vill gå i skola i Vadstena.

  • Inackorderingsbidrag

   En gymnasieelev som har en lägre restid än 1 timme och 15 minuter (enkel resa dörr till dörr) till sin skola kan ansöka om inackorderingsbidrag. Bidraget ges istället för ett resekort. 

  • Inkomstanmälan för avgift till förskola och fritidshem

   Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du i stället lämna uppgifter på denna pappersblankett. Du behöver bara lämna in en inkomstanmälan och du vill ha en lägre avgift än maxbeloppet. Det är hushållets gemensamma inkomst före skatt som räknas. Läs mer på www.vadstena.se.

  • Klagomål mot utbildningen

   Som en del i skolans systematiska kvalitetsarbete är du är alltid välkommen att lämna  klagomål som gäller vår verksamhet inom utbildningsområdet. Det ger oss möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet.

  • Samtycke för hantering av känslig personuppgift

   Blankett för vårdnadshavare för att ge samtycke till att känsliga personuppgifter får föras vidare.

  • Övergång från förskola till förskoleplats, ansökan om fritidshemsplats

   Blanketten används dels för att bekräfta kallelsen till förskoleklassen, dels för att anmäla att barnet önskar kommunalt fritidshem.

  Bygga och bo (16)

  Kommun och demokrati (2)

  Kultur och fritid (7)

  Miljö och hälsa (20)

  Näringsliv och arbete (4)

  Omsorg och stöd (13)