Bistånd enligt socialtjänstlagen - ansökan

LÄS MER

Om du inte ingår i någon personkrets enligt LSS, men har svårt att klara dig i vardagen på grund av funktionsnedsättning, kan du ändå få stöd och hjälp. Stöd och service kan då beviljas enligt socialtjänstlagen och kan till exempel vara kontaktperson, boendestöd eller sysselsättning.

I samband med att du får en insats från kommunen får du erbjudande om att upprätta en plan mellan dig och din kontaktperson. Planen talar om vilka insatser som du har och hur du vill att de ska vara.

När du klickar på "Hämta blankett" öppnas en tom blankett som du får skriva ut och fylla i för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Socialförvaltningen
592 80 Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
socialnamnden@vadstena.se
0102347000

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@vadstena.se