Information om Tillgänglighetsdirektivet
Tillgänglighetsdirektivet WCAG 2.1 utgör ett krav på offentliga aktörer att se till att webbplatser och tjänsteplattformar kan användas av alla oavsett om man har någon form av funktionsnedsättning, till exempel nedsatt syn eller rörelseförmåga eller inte. Läs mer om direktivet hos Myndigheten för digital tillgänglighet DIGG.

Tillgänglighetsredogörelse för denna plattform
Vadstena kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur e-tjanster.vadstena.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG 2.1):

Många blanketter och e-tjänster är i vår portal som nås via www.vadstena.se är inte tillgängliga.

Exempel på brister:

  • Flera sidor hänvisar till nedladdningsbara filer och dokument som är inscannade som bilder och en skärmläsare inte kan läsa dem. Andra är skapade i system vi inte själva äger eller har möjlighet att justera i.
  • Vissa bilder har inte alternativa texter, vilket gör att besökare med skärmläsarverktyg inte får information om vad bilderna visar.

Vi har påbörjat ett arbete för att åtgärda dessa brister.

Hur vi testar webbplatsen
Vi har testat webbplatsen med hjälp av olika självskattningsverktyg, till exempel det som finns på www.webbriktlinjer.se

 

Denna redogörelse uppdaterades den 23 september 2020.