Ansökan till förskola via e-tjänst

LÄS MER

Ansökan via e-tjänst till förskola. I e-tjänsten kan du ansöka om förskola, säga upp förskola och lämna in aktuell inkomstuppgift. Du behöver bara lämna in hushållets gemensamma inkomst om du vill ha en lägre avgift än maxtaxan.

Frågor om e-tjänsten

Lena Karlsson
lena.karlsson@vadstena.se

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kulturochutbildningsnamnden@vadstena.se

Följande behövs för e-tjänsten