Förskola - e-tjänst

LÄS MER

I e-tjänsten kan du
- Ansöka om förskoleplats
- Digitalt underteckna avtal 
- Lämna in aktuell inkomstuppgift
​- Säga upp förskoleplats (60 dagar före sista vistelsedagen)

Frågor om e-tjänsten

Camilla Mellberg
camilla.mellberg@vadstena.se
014315036

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kulturochutbildningsnamnden@vadstena.se