Inackorderingsbidrag

LÄS MER

En gymnasieelev som har en lägre restid än 1 timme och 15 minuter till sin skola kan ansöka om inackorderingsbidrag. Bidraget ges istället för ett resekort. 

Frågor om e-tjänsten

Hanna Kantokoski
hanna.kantokoski@vadstena.se
010 234 70 24

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kulturochutbildning@vadstena.se