Inackorderingsbidrag

LÄS MER

En gymnasieelev som har en lägre restid än 1 timme och 15 minuter till sin skola kan ansöka om inackorderingsbidrag. Bidraget ges istället för ett resekort. 

Frågor om e-tjänsten

Camilla Mellberg
camilla.mellberg@vadstena.se
Direkt 010 - 234 70 36

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kulturochutbildningsnamnden@vadstena.se