Tilläggsbelopp, ansökan

LÄS MER

Blanketten används av andra huvudmän för att söka tilläggsbelopp enligt skollagen. Både kommunala och enskilda huvudmän ska använda underlaget.

Frågor om e-tjänsten

Johan Wernström
johan.wernstrom@vadstena.se
010 234 70 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kulturochutbildning@vadstena.se