Tilläggsbelopp, ansökan

LÄS MER

Blanketten används av andra huvudmän för att söka tilläggsbelopp enligt skollagen. Både kommunala och enskilda huvudmän ska använda underlaget.

Frågor om e-tjänsten

Susanna Nilsson
susanna.nilsson@vadstena.se
0143-150 00

Personuppgiftsansvarig

Bo Gäfvert
bo.gafvert@vadstena.se