Riksfärdtjänst - ansökan

LÄS MER

Om du vill resa utanför länet måste du ansöka om varje enskild resa, så kallad riksfärdtjänst.

När du klickar på "Hämta blankett" öppnas en tom blankett som du får skriva ut och fylla i för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Socialförvaltningen
592 80 Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Malin Fyhr
malin.fyhr@vadstena.se
0143-150 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@vadstena.se