Klagomål mot utbildningen

LÄS MER

Som en del i skolans systematiska kvalitetsarbete är du är alltid välkommen att lämna  klagomål som gäller vår verksamhet inom utbildningsområdet. Det ger oss möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Frågor om e-tjänsten

Katarina Andersson
katarina.andersson@vadstena.se

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kulturochutbildningsnamnden@vadstena.se