Redovisning av bidrag, idéburen och ideell sektor

LÄS MER

Samtliga bidrag som delas ut av Vadstena kommun kräver återrapportering. Detta ska ske på denna återrapporteringsblankett. För studieförbund och aktivitetsbidrag sker redovisning på särskild blankett. Beroende på vilken typ av stöd som har delats ut kan ytterligare underlag efterfrågas. I återrapp

Frågor om e-tjänsten

Markus Lindberg
markus.lindberg@vadstena.se

Personuppgiftsansvarig

Bo Gäfvert
bo.gafvert@vadstena.se