Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrade

LÄS MER

Rörelsehindrade kan ansöka om undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats.

Tillståndet gäller för hela Sverige och i de flesta Europeiska länder. Om du vi något enstaka fall behöver parkera på gata för till exempel flyttning, så kan du behöva ett tillfälligt parkeringstillstånd. Ta då kontakt med medborgarservice så hjälper vi till.

Kicka på "Hämta blankett" för att öppna blanketten. Sedan kan du välja att skriva ut en tom blankett och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
592 80 Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Kristina Lidberg
kristina.lidberg@vadstena.se
010-234 70 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@vadstena.se