Fritidshem - e-tjänst

LÄS MER

I e-tjänsten kan du
- Ansöka om fritidshem
- Digitalt underteckna avtal 
- Lämna in aktuell inkomstuppgift
- Säga upp fritidsplats (60 dagar före sista vistelsedagen)

Frågor om e-tjänsten

Katarina Ahlsén
katarina.ahlsen@vadstena.se
0143-150 36

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kulturochutbildning@vadstena.se

Följande behövs för e-tjänsten