Begravningshjälp - ansökan

LÄS MER

I de fall då dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar kan du som anhörig ansöka om begravningshjälp för att täcka kostnader som hör till begravningen.

När du klickar på "Hämta blankett" öppnas en tom blankett som du får skriva ut och fylla i för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Socialförvaltningen
592 80 Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
socialnamnden@vadstena.se
0102347000

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@vadstena.se