Ansökan om serveringstillstånd via e-tjänst

LÄS MER

Vadstena kommun samverkar med alkohol- och tobaksenheten i Motala kommun, vilka handlägger ansökningar om serveringstillstånd.

Ansökan

Handläggning av din ansökan påbörjas först när alla handlingar inkommit och att du har betalt prövningsavgiften. Kvitto på betalning ska bifogas ansökan.

Handläggningstiden för:

  • tillfälliga tillstånd till allmänheten är sex veckor
  • tillstånd för servering för slutet sällskap är tre veckor
  • permanenta tillstånd är tre månader.

Prövningsavgifter

Sökanden betalar en prövningsavgift till Bg 5720-2277. Inbetalningen ska märkas med namn på den sökande: "Prövningsavgift från Namn".

  • Nyansökan 8 000 kr
  • Utvidgat tillstånd 5 000 kr
  • Utökade serveringstider 2 000 kr
  • Tillfälligt tillstånd/allmänheten 3 000 kr
  • Tillfälligt tillstånd/slutna sällskap 1 000 kr
  • Tillfälliga utökningar av befintligt tillstånd 1 000 kr

Kunskapsprov

Enligt alkohollagen ska du som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning göra ett kunskapsprov. Provet är samma för hela landet. I Vadstena kan du göra provet i samband med din ansökan om serveringstillstånd eller i samband med att en ansökan/anmälan om förändring av aktuellt tillstånd. Tid för kunskapsprovet bokas hos alkoholhandläggaren och då får du även information om tid och plats för provet.

Offentlighet och sekretess

Ansökan om serveringstillstånd och beslutet är offentliga handlingar. Även registret över restauranger med serveringstillstånd är offentligt. Övriga handlingar och uppgifter (finansiering, brottsregistret mm) omfattas av sekretess jml 9 kap. 24 § sekretesslagen.

Kontakt

Välkommen att kontakta alkoholsamverkan i Motala om du har frågor, Mirko Tolic 0141-22 24 40 och Hans Liljedahl 0141-22 53 45.

 

OBSERVERA! För att komma till tjänsten klickar du på "Starta e-tjänsten". När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och du kan därför inte följa ditt ärende via Mina sidor.

Frågor om e-tjänsten

Malin Fyhr
malin.fyhr@vadstena.se
0143-150 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@vadstena.se