Beställning av karta

LÄS MER

Vi kan erbjuda ett antal kartprodukter som är framtagna för olika användningsområden

  • Fullständig nybyggnadskarta
  • Förenklad nybyggnadskarta
  • Utdrag ur baskarta (primärkarta)
  • Borrhålskarta
  • VA-karta

Klicka på "Hämta blankett" för att öppna blanketten. Skriv sedan ut den och fyll i den för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
592 80 Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Frida Rosén
frida.rosen@vadstena.se
010-234 70 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@vadstena.se