Beställning av karta

LÄS MER

Vi kan erbjuda ett antal kartprodukter som är framtagna för olika användningsområden

  • Fullständig nybyggnadskarta
  • Förenklad nybyggnadskarta
  • Utdrag ur baskarta (primärkarta)
  • Borrhålskarta
  • VA-karta

När du klickar på "Hämta blanketter" kan du välja att skriva ut en tom blankett och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
592 80 Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Frida Rosén
frida.rosen@vadstena.se
0143-150 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@vadstena.se