Avgift vid ändrade familjeförhållanden

LÄS MER

Avgiftens storlek baseras på respektive hushålls avgiftsgrundande inkomst. Som hushåll räknas ensamstående eller par (utan att båda behöver vara biologiska föräldrar) som är folkbokförda på samma adress. Detta innebär att även en eventuell ny partners inkomst ska redovisas.

Frågor om e-tjänsten

Camilla Mellberg
camilla.mellberg@vadstena.se
Direkt 010 - 234 70 36

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kulturochutbildningsnamnden@vadstena.se