Ändrade familjeförhållanden - delad faktura

LÄS MER

Avgiftens storlek baseras på respektive hushålls avgiftsgrundande inkomst. Som hushåll räknas ensamstående eller par (utan att båda behöver vara biologiska föräldrar) som är folkbokförda på samma adress. Detta innebär att även en eventuell ny partners inkomst ska redovisas.

Frågor om e-tjänsten

Lena Karlsson
lena.karlsson@vadstena.se

Personuppgiftsansvarig

Bo Gäfvert
bo.gafvert@vadstena.se