Tilläggsbelopp, uppföljning

LÄS MER

Blanketten används för att redovisa den insats som tilläggsbeloppet avser

Frågor om e-tjänsten

Johan Wernström
johan.wernstrom@vadstena.se
010 234 70 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kulturochutbildning@vadstena.se