Inkomstanmälan för avgift till förskola och fritidshem - pappersblankett

LÄS MER

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du i stället lämna uppgifter på denna pappersblankett. Du behöver bara lämna in en inkomstanmälan och du vill ha en lägre avgift än maxbeloppet. Det är hushållets gemensamma inkomst före skatt som räknas. Läs mer på www.vadstena.se.

Frågor om e-tjänsten

Katarina Ahlsén
katarina.ahlsen@vadstena.se
0143 - 150 36

Personuppgiftsansvarig

Bo Gäfvert
bo.gafvert@vadstena.se