Ansökan om grävningstillstånd på offentlig plats i kommunen

LÄS MER

När du klickar på "Hämta blankett" öppnas en tom blankett som du får skriva ut och fylla i för hand.
Sidorna om "Ledning för grävning" behöver inte skickas in.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Mark- och exploateringsavdelningen
592 80 Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Frida Rosén
frida.rosen@vadstena.se
0143-150 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@vadstena.se