Ansökan om grävningstillstånd på offentlig plats i kommunen

LÄS MER

Klicka på "Hämta blankett" för att öppna blanketten. Skriv sedan ut den och fyll i den för hand.
OBS! Endast första sidan behöver skickas in.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Mark- och exploateringsavdelningen
592 80 Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Frida Rosén
frida.rosen@vadstena.se
010-234 70 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@vadstena.se