Dödsboanmälan - ansökan

LÄS MER

Dödsboanmälan upprättas av socialnämnden och förvaras hos Skatteverket. Dödsboanmälan bör genomföras inom två månader efter dödsfallet.

Dödsboanmälan upprättas:

  1. När den avlidnes tillgångar och hans eller hennes eventuella andel i en efterlevande makes giftorättsgods inte räcker till mer än begravningskostnaderna och andra utgifter med anledning av dödsfallet och
  2. När fast egendom eller tomträtt inte ingår bland den dödes tillgångar (Att en efterlevande make äger fast egendom eller har en tomträtt utgör däremot i sig inte något hinder för en dödsboanmälan efter den avlidne).

Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt får en dödsboanmälan inte upprättas.

Dödsboanmälan sker ej när värderingsfrågorna är komplicerade eller när det behövs mera omfattande efterforskningar beträffande den avlidnes tillgångar. Om det föreligger ett testamente eller ett äkten-skapsförord kan detta vara skäl för att istället förrätta en bouppteckning. Om det är tveksamt om det finns förutsättningar för att endast göra en dödsboanmälan, ska bouppteckning förrättas. 

När du klickar på "Hämta blankett" öppnas en tom blankett som du får skriva ut och fylla i för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Socialförvaltningen
592 80 Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
socialnamnden@vadstena.se
0102347000

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@vadstena.se