Anmälan från enskild huvudman att ta emot elev

LÄS MER

När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en skolenhet hos en enskild huvudman ska hemkommunen snarast underrättas om detta.

Frågor om e-tjänsten

Katarina Ahlsén
katarina.ahlsen@vadstena.se
014315036

Personuppgiftsansvarig

Bo Gäfvert
bo.gafvert@vadstena.se