Anmälan från enskild huvudman att ta emot elev

LÄS MER

När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en skolenhet hos en enskild huvudman ska hemkommunen snarast underrättas om detta.

Frågor om e-tjänsten

Camilla Mellberg
camilla.mellberg@vadstena.se
Direkt 010 - 234 70 36

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kulturochutbildningsnamnden@vadstena.se