Ajourhållning av lägenhetsregister (flerbostadshus inklusive specialbostäder)

LÄS MER

Klickar på "Hämta blankett" för att öppna blanketten. Skriv sedan ut den och fyll i den för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
592 80 Vadstena