Samtycke för hantering av känslig personuppgift

LÄS MER

För att kunna hantera känsliga personuppgifter inom förskola och skola krävs samtycke från vårdnadshavarna. Det kan till exempel vara att informera om ett hälsotillstånd såsom allergi hos ett barn. Det kan även handla om att ge samtycke till att överföra uppgifter från förskolan till förskoleklassen. 

Frågor om e-tjänsten

Hanna Kantokoski
hanna.kantokoski@vadstena.se
010 23 47 024

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kulturochutbildning@vadstena.se