Orosanmälan

LÄS MER

Om du som privatperson har gjort en anmälan kan det i vissa fall vara möjligt att få sektretesskydd enligt sekretesslagen. Detta skydd kan du få om man kan misstänka att du som gjort en anmälan kan riskera att utsättas för hot eller trakasserier på grund av anmälan. Den som gör anmälan till individ- och familjeomsorgen som enskild person eller som yrkesverksam kan ha intresse av att få veta vilka åtgärder som gjorts med anledning av anmälan. Dessa uppgifter kan endast lämnas ut om medgivande lämnats från den som anmälan berör. 

Innan du gör en anmälan kan du prata med personalen på individ- och familjeomsorgen om detta. Ring i så fall och beskriv oron för barnet innan du tar beslut om att göra en anmälan. En sådan konsultation kan göras utan att barnets identitet avslöjas.

För att göra en anmälan kontaktar du individ- och familjeomsorgen via telefon eller via post till adressen: Vadstena kommun, Individ- och familjeomsorgen, 592 80 Vadstena.