Fritidshem - PDF

LÄS MER

Om du inte har tillgång till e-tjänst kan du på denna pappersblankett hantera ärenden för fritidshemsplats.

Frågor om e-tjänsten

Camilla Mellberg
camilla.mellberg@vadstena.se
Direkt 010 - 234 70 36

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kulturochutbildning@vadstena.se