Sök böcker på biblioteket

LÄS MER

Sök böcker på Vadstena kommuns bibliotek.

OBS! När du klickar på "Starta e-tjänsten" så lämnar du denna webbplats (öppnas i nytt fönster). Om ett ärende skapas på webbplatsen som du länkas till, så kommer du inte kunna följa ditt ärende via Mina sidor på denna webbplats.

Frågor om e-tjänsten

Bo Gäfvert
bo.gafvert@vadstena.se
0143-150 00