Servisbeställning

LÄS MER

För att ansluta fastigheten till det kommunala vatten- och/eller avloppsledningen ska du göra en servisbeställning.

Kicka på "Hämta blankett" för att öppna blanketten. Sedan kan du välja att skriva ut en tom blankett och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Tekniska förvaltningen
Vatten och avfall
Karshults reningsverk
591 86 Motala