Övergång från förskola till förskoleplats, ansökan om fritidshemsplats

LÄS MER

Blanketten används dels för att bekräfta kallelsen till förskoleklassen, dels för att anmäla att barnet önskar kommunalt fritidshem.

Frågor om e-tjänsten

Annika Gäfvert
annika.gafvert@vadstena.se

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kulturochutbildning@vadstena.se