Övergång från förskola till förskoleplats, ansökan om fritidshemsplats

LÄS MER

Blanketten används dels för att bekräfta kallelsen till förskoleklassen, dels för att anmäla att barnet önskar kommunalt fritidshem.

Frågor om e-tjänsten

Camilla Mellberg
camilla.mellberg@vadstena.se
Direkt 010 - 234 70 36

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kulturochutbildning@vadstena.se