Ansökan om planbesked för ny eller ändrad detaljplan

LÄS MER

Den här blanketten använder du om du vill ansökan om planbesked för ändring i en befintlig detaljplan, upphävande av en detaljplan eller upprättande av en ny detaljplan.

Tryck på Hämta blankett

Skriv ut, fyll i och skicka blanketten till:

planochbygg@vadstena.se

eller

Samhällsbyggnadsnämnden
592 80 Vadstena

 

Frågor om e-tjänsten

Plan- och bygglovavdelningen
planochbygg@vadstena.se
010 234 70 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@vadstena.se