Inkomstförfrågan - äldreomsorg/omsorg om funktionsnedsatta

LÄS MER

Om du har en insats inom äldreomsorg eller omsorg om funktionsnedsatta så ska du betala en avgift till kommunen. Vilken avgift som du ska betala beräknas utifrån vilken inkomst du har.

För att räkna ut hur mycket du ska betala i avgift till kommunen får du lämna in dina inkomstuppgifter. Efter att du lämnat in blanketten får du ett brev med ett beslut som talar om vad din avgift blir. Beslutet kan överklagas. För dig som har hemsjukvård, hemtjänst och/eller trygghetslarm räknas alla avgifter samman och du betalar aldrig mer än maxtaxan. Läs mer om avgifter och maxtaxa.

När du klickar på "Hämta blankett" öppnas en tom blankett som du får skriva ut och fylla i för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Socialförvaltningen
592 80 Vadstena

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
socialnamnden@vadstena.se
0102347000

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@vadstena.se