Färdtjänst - ansökan

LÄS MER

Om du har en varaktig funktionsnedsättning som gör att du inte kan använda den allmänna kollektivtrafiken kan du eller någon anhörig hjälpa till att ansöka om att få resa med så kallad särskild kollektivtrafik - färdtjänst.

Behovet av färdtjänst utreds och bedöms av kommunens biståndshandläggare. Utredningen görs bland annat utifrån vilka behov du har och vilken social situation du befinner dig i. Utgångspunkten är att du utifrån ditt funktionshinder inte kan åka med den allmänna kollektivtrafiken.

ÖstgötaTrafiken sköter den kommunala färdtjänsten och länsfärdtjänsten och anlitar i sin tur olika entreprenörer. Den inomkommunala färdtjänsten i Vadstena körs av Taxi Motala/Vadstena AB.

När du klickar på "Hämta blankett" öppnas en tom blankett som du får skriva ut och fylla i för hand. Observera att första gången du gör en ansökan om färdtjänst måste ett läkarintyg bifogas.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Socialförvaltningen
592 80 Vadstena

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten