Färdtjänst - ansökan

LÄS MER

Om du har en varaktig funktionsnedsättning som gör att du inte kan använda den allmänna kollektivtrafiken kan du ansöka om färdtjänst, det vill säga särskild kollektivtrafik. Ansökan om färdtjänst görs till den kommun där du är folkbokförd.

Tillstånd till färdtjänst får den som på grund av funktionsnedsättningen har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. Enbart bristande tillgång av allmän kollektivtrafik berättigar inte till färdtjänst. Huvudprincipen vid resa med färdtjänst är att samåkning sker med andra resenärer i likhet med allmän kollektivtrafik. Läkarutlåtande ska skickas med ansökan.

Om du beviljas färdtjänsttillstånd, och du med hjälp av ledsagare kan resa med allmän kollektivtrafik, reser ledsagaren avgiftsfritt.

Kontakta färdtjänsthandläggare vid socialförvaltningen om du har frågor, 010-234 71 65.

När du klickar på "Hämta blankett" öppnas en tom blankett som du får skriva ut och fylla i för hand. Observera att första gången du gör en ansökan om färdtjänst måste ett läkarintyg bifogas.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Vadstena kommun
Socialförvaltningen
592 80 Vadstena